Diagnostiek & Behandeling

Kinderen
Je hebt een verwijsbrief van de huisarts gekregen. Met deze verwijsbrief kun jij of je ouders zelf contact opnemen met de praktijk. Er wordt dan een eerste gesprek gepland, dit heet intake. Vaak is het zo dat de huisarts zelf al contact heeft opgenomen met de praktijk om je door te verwijzen. Je wordt dan gebeld om een eerste afspraak te maken. Via de email krijg je een inschrijfformulier toegestuurd dat je ingevuld meeneemt naar de eerste afspraak. Het formulier kan ook samen ingevuld worden in de eerste afspraak.
In deze eerste afspraak, de intake, kun je vertellen waar je last van hebt. Ook zullen er een aantal zaken worden doorgesproken die van belang zijn om te weten, zoals de vergoeding, klachten enzovoorts. Ik zal jouw ouders (en jezelf ook als je ouder bent dan 12 jaar) vragen om een overeenkomst te ondertekenen waarmee jullie akkoord gaan met de behandeling (=behandelovereenkomst) en dus het verwerken van jouw persoonsgegevens. Later in de behandeling zal ik indien nodig vragen of jullie akkoord gaan dat ik telefonisch kan overleggen met jouw verwijzer (meestal de huisarts). Overigens zal ik altijd vooraf met jullie overleggen of en wanneer dit nodig is. Gedurende de behandeling vraag ik ook een ondertekening om informatie op te sturen naar de verwijzer/huisarts. De informatie die wordt opgestuurd krijgen jullie vooraf altijd te zien.

Wat neem je mee naar de eerste afspraak?
-verwijsbrief
-ID kaart of paspoort
-informatie van andere behandelaars die je van belang vindt

Na deze eerste afspraak zal ik jou een voorstel ( = behandelplan) doen hoe ik denk dat je klachten behandeld moeten worden. Soms is er nog een tweede gesprek nodig als er veel klachten zijn.

Als je het ermee eens bent, onderteken je het plan en kan de behandeling van start gaan.
Afhankelijk van de verwijzing en de klachten worden er ongeveer 10 “gesprekken” gepland. Mocht er meer nodig zijn dan kan in overleg met de gemeente waarin je woont afgesproken worden wat er nodig is.
Na afsluiting van de behandeling krijgt je verwijzer een afsluitbrief waarin kort staat vermeld hoe het verloop van de behandeling is geweest. Ook deze informatie krijg je vooraf te zien. Indien je niet akkoord gaat hiermee, wordt de informatie beperkt.

Voor kinderen zijn de ouders / gezagsdragers belangrijk. Zij moeten toestemming geven voor behandeling. Als je ouder bent dan 12 jaar, mag je zelf ook officieel mee beslissen. Mee beslissen mag je overigens bij mij altijd, het gaat tenslotte om jou!

Praktijk Berkers maakt gebruik van een electronisch patiëntendossier waarbij je thuis via een zogenaamde Portal kunt inloggen. Hierdoor heb je inzage in je dossier thuis en kun je ook veilig communiceren met je behandelaar.
Ook kan via de portal dagboeken invullen of filmpjes en opdrachten zien die je behandelaar voor je klaarzet.


Behandelprotocollen

Praktijk Berkers gebruikt gangbare behandelprotocollen, zoals bijvoorbeeld
Doepressie
Denken+ doen = durven
Behandelprotocol paniekstoornis
Bedwing je dwang
Comet training

Delen uit trainingen:
VERS
Minder vaak uit de bocht

Daarnaast is behandelaar specifiek geschoold in:
EMDR
Sensorimotor Psychotherapie
CGT
Zie verder ook opleidingen


Diagnostiek

Praktijk Berkers biedt naast behandeling ook diagnostiek.
Naast intelligentie-onderzoek kan er ook onderzoek plaatsvinden naar emotioneel en adaptief functioneren. Ook diagnostiek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autismespectrumstoornissen behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte kan er diagnostiek plaatsvinden naar persoonlijk functioneren, zoals competentiebeleving, gedrag of klinische stoornissen. Dit laatste maakt meestal deel uit van een behandeltraject. Om te behandelen moeten we immers ook weten wat er aan de hand is.