EMDR

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een effectief bewezen therapie om nare ervaringen te verwerken. EMDR wordt ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Ook kan EMDR deel uit maken van de totale behandeling als er bijvoorbeeld sprake is van een negatief zelfbeeld of een fobie.Hoe gaat het in zijn werk

De therapeut vraagt jou aan de gebeurtenis terug te denken. Dit gaat op een speciale manier. De gebeurtenis hoeft niet echt te hebben plaats gevonden. In het geval van een fobie, is er ook een eng plaatje in je hoofd, namelijk waar je bang voor bent. Tegelijk met het denken aan de nare gebeurtenis, word je afgeleid. Meestal zal je de vinger van de therapeut moeten volgen, dit werkt namelijk het beste. Soms kun je ook luisteren naar klikjes met behulp van een koptelefoon, of krijg je buzzers in je handen die trillen. Ook kan de therapeut tappen, kleine klopjes geven op je benen of je handen.
Tussendoor wordt je gevraagd hoe erg het nog is om aan de gebeurtenis terug te denken.
Soms is 1 sessie al genoeg om een nare gebeurtenis te verwerken, soms duurt het wat langer.

Effecten van EMDR

De oogbewegingen zullen er langzaam toe leiden dat de herinnering de emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om eraan terug te denken. De nare ervaring krijgt langzaam een plekje, je geheugen wordt als het ware opnieuw gesaved.
In de periode dat je EMDR ondergaat, kan het voorkomen dat je meer last krijgt van sommige herinneringen, of er komen plots ook andere ervaringen naar voren. Je kunt erg moe worden, maar ook sneller boos. Je hersenen zijn eigenlijk hard aan het werk om de ervaringen te verwerken. Het is goed om te weten dat dit in de regel niet langer dan 3 dagen duurt. Vaak merk je er echter niet veel van, hoogstens een beetje duizelig of moe op de dag zelf.


EMDR bij verschillende leeftijden

8-12 jaar
12-18 jaar
kinderen vertellen