Problemen

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten of psychische problemen hebben. Dat is heel normaal. Maar wat doe je als je er zelf, of samen met je ouders niet uitkomt? In dat geval kan het nuttig zijn om er met een ander over te praten. Denk niet te snel “ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Praat er eens over met je huisarts. In veel gevallen zal hij je doorsturen naar de praktijkondersteuner POH-GGZ. Dit is een psycholoog die ondersteunende gesprekken voert om te onderzoeken hoe je geholpen kan worden. Deze praktijkondersteuner, de naam zegt het al, is aanwezig in de praktijk van de huisarts. Deze zorg wordt betaald door jouw zorgverzekering. Jouw ouders hoeven hiervoor niet het eigen risico aan te spreken.
Kan de praktijkondersteuner je niet helpen met gesprekken en is er behandeling nodig, dan zal zij/hij je doorverwijzen naar een psycholoog of een instelling. Deze zorg wordt vergoed door de gemeente waarin je woont.

Met welke klachten kun je zoal bij Praktijk Berkers terecht?
Trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Depressie en somberheid
Angst en paniek
Dwangklachten, smetvrees
Moeite met beheersen van je boosheid
Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen