Depressie

Soms kan een beetje somber, uitgroeien tot een neerslachtig gevoel dat een zwarte deken over de dag heen legt. Je merkt ook dat slapen en eten verandert en je vindt het moeilijk om uit je bed te komen.

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of niet meer ergens van kunnen genieten.
Bij een depressie kan de hoogte van de stemming anders zijn (zoals een beetje somber of héél erg somber) en ook kan de stemming wisselen (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn.

Informatie op internet