Verwijsindex

Verwijsindex, wat is dat?

Praktijk Berkers is aangesloten bij de verwijsindex. Dit is een landelijk werkend samenwerkingsinstrument. Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijk betrokken zijn bij de hulp aan dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de hulp op elkaar worden afgestemd. Om dit mogelijk te maken is er de verwijsindex. Deze houdt bij of er meerdere hulpverleners betrokken zijn en maakt het mogelijk om met elkaar in contact te komen om de hulp af te stemmen. Dit zorgt voor beter afstemming tussen organisaties en efficiëntere hulp voor de kinderen en hun ouders.

Hoe werkt het?
In MULTIsignaal legt praktijk Berkers alleen vast bij wie we betrokken zijn. Dit doen we door in te loggen en een signaal af te geven. In de applicatie worden alleen de contactgegevens geregistreerd van praktijk Berkers bij de cliënt waar we bij betrokken zijn. Wanneer een andere organisatie een signaal afgeeft op dezelfde cliënt, ontstaat er een match. We krijgen dan vervolgens een email, dat de andere organisatie ook betrokken is. We kunnen dan contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Wanneer signaleert praktijk Berkers?

- Als de cliënt de samenwerking niet wil of deze niet op gang komt.
- Als het 1G1P1R wordt ingezet (1 gezin , 1 plan, 1 regisseur). Dit is een document wat moet worden opgesteld vanuit de gemeente als er meer dan een startarrangement nodig is en dus de behandeling of zorg verlengd moet worden.
- Een vermoeden bestaat dat er sprake is van middelenmisbruik, schoolverzuim, ernstige psychiatrische problematiek bij ouders, vechtscheiding, en anderszins problemen in de huiselijke kring die ontwikkelingsbedreigend zijn.
- Bij kinderen waarbij er sprake is van een beschermende maatregel.

Privacy?

Praktijk Berkers zal altijd de ouders en het kind (>12 jaar) informeren als er een signaal wordt gemeld in de verwijsindex. Praktijk Berkers heeft een informatieplicht. Daarnaast zal er altijd toestemming gevraagd worden om informatie te delen na een match. Dit betekent ook dat er bij geen toestemming geen informatie gedeeld zal worden. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een bedreigende situatie voor het kind, kan praktijk Berkers de afweging maken toch een signaal af te geven. Dit zal dan ook gedeeld worden met de ouder en/of het kind.
Bij het afgeven van een signaal in de verwijsindex, worden persoonsgegevens verwerkt. Volgens de AVG (wet op de privacy) is er, naast diverse andere redeneren, sprake van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, indien dit plaats vindt in het kader van een wettelijke taak. De verwijsindex is specifiek benoemd in de jeugdwet ($7.1). De verwerking van persoonsgegevens is gekoppeld aan deze wettelijke taak (doelbinding), waardoor de verwijsindex niet meer gegevens bewaard dan noodzakelijk. De gemeentes vragen in hun contracten ook dat de aanbieder, Praktijk Berkers in dit geval, gebruik maakt van de verwijsindex.
Even voor de zekerheid: er worden geen inhoudelijke gegevens gedeeld bij een signaal. Alleen naam, geslacht en geboortedatum en de gegevens van Praktijk Berkers.