Toegang & tarieven

Kinderen

In 2015 is er veel veranderd in de zorg rondom kinderen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen valt sindsdien onder de verantwoordelijkheid van gemeentes. Anders dan bijvoorbeeld lichamelijke ziektes waarvoor je naar het ziekenhuis gaat kun je voor psychische zorg terecht bij praktijken en instellingen die een contract met de gemeente hebben waarin je woont. Iedere gemeente regelt deze zorg anders, maar in Zuid-Limburg werken de meeste gemeenten samen. Vanaf 2017 vergoeden 17 Zuid-Limburgse gemeenten de zorg in arrangementen.
Je hebt recht op zorg indien je bent doorverwezen, bijvoorbeeld via de huisarts. Je krijgt dan arrangement Behandeling Individueel - Start, waarbij je recht hebt op 5-10 sessies bij een behandelaar.
Mochten we inschatten dat er meer nodig is, zal er contact opgenomen worden met het team jeugd van de gemeente waarin je woont, waarin dan in gezamenlijkheid een ander arrangement gekozen wordt. Deze zijn een half jaar of een jaar geldig.
De gemeente waarin je woont geeft toestemming voor jouw behandeling, ook in arrangement Start. Daarom hoeven jouw ouders ook niet voor de behandeling te betalen.

Verschillen tussen gemeentes
*Ik heb contracten met 17 Zuid-Limburgse gemeentes. In veel gemeentes werkt men zoals uitgelegd hier boven.
*Gemeente Brunssum is met ingang van 2017 uit de samenwerking gestapt. Mocht je in Brunssum wonen dan kan er wel behandeling plaatsvinden, maar er moet dan bij voorbaat contact opgenomen worden met het team Jeugd.
*Gemeente Heerlen-Landgraaf-Voerendaal regelt de zorg per 1 januari 2019 anders, namelijk via JenS. Praktijk Berkers is ook aangesloten bij JenS. Als kinderen zorg of hulp nodig hebben kunnen ouders contact opnemen met JenS of het toegangsteam jeugd van de gemeente. JenS is te bereiken per telefoon op 045-5660113.
Op de website www.jenshelpt.nl is meer informatie te vinden.