Praktijk Berkers is er voor jou

Stacks Image 871

Praktijk Berkers is een kleine praktijk voor behandeling van psychische klachten bij kinderen met of zonder een ontwikkelingsstoornis

Soms gaat het even niet zo goed. Dan heb je misschien geen zin om dingen te doen met je vrienden, of ben je bang voor dingen waar andere kinderen niet bang voor zijn. Of heb je iets ergs mee gemaakt waar je akelig van droomt. Meestal gaat zo'n periode vanzelf weer over, alle kinderen hebben dit weleens. Soms gaat het niet vanzelf over. Je ouders maken zich bezorgd om jou en gaan dan naar de huisarts. Je kunt dan naar deze praktijk verwezen worden. Deze praktijk is gespecialiseerd in trauma behandeling in de vorm van EMDR.
Ik ben Marie-jeanne Berkers. Ik ben orthopedagoog van origine. Samen zullen we een oplossing zoeken voor jouw probleem. Soms zijn hiervoor ook jouw ouders of anderen, bijvoorbeeld jouw school nodig, soms moeten we samen hard aan de slag. Ik vind het belangrijk dat jij je prettig voelt in mijn praktijk en dat je het gevoel hebt dat er naar jou geluisterd wordt. Daarom is een kennismakingsgesprek ook zo belangrijk. Hierin stemmen we af hoe we jouw probleem gaan oplossen. Ik zal er alles aan doen om jou te helpen, maar zelf moet je natuurlijk ook aan de slag. Als je zelf niet gemotiveerd bent, dan lukt het namelijk niet.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJZERS - Info@praktijkberkers.nl - praktijkberkers@zorgmail.nl

Maatregelen rondom COVID-19

* Praktijk Berkers is open voor alle kinderen en jeugdigen mits de kinderen en/of hun ouders geen verkoudheidsklachten of klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Corona vertonen. Vanzelfsprekend zal uw behandelaar hiermee ook rekening houden *Jeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar: er kunnen afspraken gepland worden via beeldbellen. Mocht dit niet wenselijk zijn kan er per individu bekeken worden of de afspraken anderszins door kunnen gaan. * Na iedere afspraak zullen tafel en stoelen evenals deurklinken in de praktijkruimte worden schoongemaakt * Praktijk Berkers volgt de adviezen van de RIVM

WAT VRAGEN WE VAN JULLIE
- Houdt zoveel mogelijk rekening met 1,5 meter afstand
- Er staan desinfectiemiddelen in de wachtruimte om je handen te ontsmetten, doe dit voorafgaand aan de afspraak
- Mocht je gezondheidsklachten hebben, neem dan voor de afspraak contact op. Kom in geen geval naar de praktijk
- Houdt je aan de tijdsafspraak, kom niet te vroeg om te voorkomen dat je te lang in de wachtruimte zit